Olay Total Effects


Olay Total Effects Swap Locations  Terma & Syarat:
1. Hanya untuk produk pencerahan kulit. Penukaran tidak boleh dilakukan dengan Olay Total Effects/Regenerist.
2. Produk dan kupon mempunyai kuantiti terhad.
3. Hanya boleh digunakan di pasaraya tertentu yang mengambil bahagian.
4. Hanya boleh menukar 1 produk atau 1 baucar / 1 orang (setiap siri jelajah)
5. Terhad untuk pelanggan terawal sahaja. Sementara stok masih ada.
6. Kakitangan kaunter berhak menentukan keputusan pertukaran.
7. Procter & Gamble dan Peruncit berhak meminda peraturan dan butiran program tanpa sebarang notis awal.

No comments:

Post a Comment

Please Leave a Comment to show some Love ~ Thanks